Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Chương trình quản lý điểm THCS theo thông tư 58

Chương trình quản lý điểm này do thầy Đào Xuân Tuấn trường THCS Bình Thuận - Văn Chấn Yên Bái Viết.Các thầy cô có thể tải về sử dụng cho trường của mình.
1.Tiện ích của chương trình
- Các căn cứ để viết trình tính điểm học sinh THCS: Như đã đề cập ở phần đầu Sheet MeNu. Trình này chỉ có giá trị khi Thông tư số 58/2011/TT- BGD ĐT ngày 12 tháng  12 năm 2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo còn hiệu lực. Căn cứ hướng dẫn số 8382/BGDĐT- GDTrH ngày 14/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá , xếp loại môn Thể dục (THCS,THPT), môn Âm nhạc, Mỹ Thuật bằng nhận xét.
 - Trình tính điểm này là công cụ hỗ trợ giáo viên trong việc đánh giá, xếp loại học sinh, hỗ trợ Ban giám hiệu nhà trường tổng hợp số liệu để báo cáo cuối kỳ và cuối năm học. Do vậy không đảm bảo tính pháp lý. 
 - Trình tính điểm này nhằm giúp GVBM, GVCN đỡ khó khăn trong việc đánh giá xếp loại HS từng kỳ học và cả năm.
 - Trình tính điểm này đúng với học sinh được học đủ các môn nhóm I và các môn tin học, thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật từ lớp 6 đến lớp 9. Nếu học sinh chưa được học đủ các môn Thể dục, Tin học, Âm Nhạc, Mỹ Thuật từ lớp 6 đến lớp 9 thì mỗi năm phải được điều chỉnh lại công thức liên kết của trình tính điểm để phù hợp với các môn Thể dục, Tin học, Âm Nhạc, Mỹ Thuật mà học sinh đã được học. Làm như vậy thì việc tổng hợp kết quả xếp loại chung cuối kỳ, cuối năm mới đảm bảo chính xác.
 - Trình tính điểm này nếu được nhập đủ điểm của các môn học của các khối lớp vào trong cả chương trình từ lớp 6 đến lớp 9
 thì giúp cán bộ quản lý có đủ thông tin, dữ liệu để báo cáo số lượng, chất lượng và nhập EMIS hàng kỳ và năm học.
 - Trình tính điểm này chỉ dùng cho trường mà mỗi khối không quá 3 lớp.

2. Hướng dẫn nhập thông tin Sheet MeNu và phần cho điểm
- Đối với Sheet MeNu: Nhập năm học hiện tại, tên các dân tộc mà nơi mình có đè lên dân tộc nơi mình không có.
 - Đối với phần vào điểm: Nhập danh sách học sinh, nữ, dân tộc ( riêng dân tộc Kinh thì để trống), tên lớp, Nếu có học sinh bỏ học, chuyển đi, chết thì nhập vào cột tương ứng, Nhập họ và tên giáo viên bộ môn, nếu không nhập họ tên giáo viên bộ môn thì cột tổng hợp sẽ không xếp loại học lực cho học sinh.
 - Nếu học sinh học kỳ II mới chuyển về thì phải vào đủ số lần điểm học kỳ I thì mới xếp loại cả năm.
 - Nếu học sinh không có điểm kiểm tra học kỳ thì trình không xếp loại học lực kỳ đó.
 - Nếu học sinh không có kết quả xếp loại học kỳ II thì trình sẽ không xếp loại cả năm.
 - Nếu học sinh bỏ học, chết, chuyển đi thì nhập bỏ học, chết hoặc chuyển đi vào cột danh sách học sinh ở Shheet có môn Toán Lý 
của lớp đó thì biểu tổng hợp sẽ tự động trừ đi số lượng học sinh bỏ học, chuyển đi, chết.
 - Nếu học sinh không có điểm phẩy một môn nào đó trong bảng tổng hợp các môn học thì không xếp loại các môn.
 - Riêng bảng tổng hợp các môn học phần Hạnh kiểm HS giáo viên chủ nhiệm phải tự nhập vào cho từng học sinh.
 - Lưu ý:  + Trong phần cho điểm không dùng lệnh cắt, hoặc lệnh di chuyển các ô cho điểm từ chỗ này sang chỗ khác. 
Nếu dùng lệnh copy thì khi Paste (dán) chỉ dán giá trị bắng cách: nhấn chuột phải vào ô cần dán chọn lệnh Paste Special sẽ xuất hiện 
hộp hội thoại đánh dấu tích vào mục Values chọn OK.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét